Aufrufe
vor 1 Jahr

Romanian: REVEN Purifi catoare de aer

 • Text
 • Ulei
 • Tavan
 • Captare
 • Conducte
 • Fum
 • Compacte
 • Aer
 • Reven
 • Evacuat
REVEN Purifi catoare de aer pentru industria de prelucrare mecanică și industria alimentară

Cuprins Rentschler

Cuprins Rentschler REVEN .................................................................................................6 Companie, istoric, repere, gama de produse, târguri de comerţ, seminarii și ateliere, distribuţie, cercetare și dezvoltare, producţie, referinţe Tehnologii ......................................................................................................................22 Prezentarea tehnologiilor X-CYCLONE®, REVEN® și REVEX®, Speed Control, limitele de expunere la locul de muncă, expunerea la flăcări Sisteme compacte X-CYCLONE® Purificatoare de aer compacte gata pentru conectare .........................................42 X-CYCLONE® Seria C – purificatoare de aer compacte pentru aerosoli pe bază de apă ................44 X-CYCLONE® Seria CR – purificatoare de aer compacte cu tehnologie de pulverizare REVEX® .....48 X-CYCLONE® Seria CE – purificatoare de aer electrostatice pentru aerosoli pe bază de ulei ........52 X-CYCLONE® Seria RJ – purificatoare de aer compacte și ieftine, pentru aerosoli pe bază de apă 56 SARA® Seria UEC 1000 – filtru de aer compact și ieftin, pentru aerosoli pe bază de apă ..............60 X-CYCLONE® Seria RJD – purificatoare de aer compacte pentru praf fin .......................................64 REVEN® Seria T – mese pentru purificatoare de aer nealimentate cu sistem cu inducţie de aer REVEN® .............................................................................................68 REVEN® Seria UCOH2 – purificatoare de aer pentru birouri, locuinţe, camere de hotel și zone de fumat .................................................................................................72 REVEN® Seria Pipe – condensator pentru Seriile X-CYCLONE® C și CE ...........................................76 Filtre pentru fum X-CYCLONE® Purificatoare de aer pentru fum, praf sau gaz generat în industriile electrice, fotovoltaice, laser și metalurgice ......................................80 X-CYCLONE® Seria WM – purificatoare de aer compacte și mobile pentru extragerea fumului în timpul operaţiunilor de sudură și prelucrare cu laser ....................82 X-CYCLONE® Seria MO– purificatoare de aer compacte și mobile pentru extragerea fumului în timpul operaţiunilor de sudură și prelucrare cu laser și pentru aerosoli pe bază de ulei ..........86 X-CYCLONE® Seria LM – purificatoare de aer compacte și mobile pentru fumul făcut de laser ...........................................................................................................90 Sisteme de montat conducte X-CYCLONE® Purificatoare de aer potrivite pentru instalarea în conducte de evacuare ...94 X-CYCLONE® Seria RKV1 – purificatoare de aer pentru conducte pentru pre-separare chiar în timpul procesului de prelucrare ......................................................96 X-CYCLONE® Seria RKV2 – purificatoare de aer pentru conducte pentru pre-separare chiar în timpul procesului de prelucrare ....................................................100 X-CYCLONE® Seria RK2 – purificatoare de aer pentru conducte pentru aerosoli pe bază de apă ...................................................................................................104 X-CYCLONE® Seria RK2R – purificatoare de aer pentru conducte cu tehnologie de pulverizare REVEX® ...........................................................................................108 X-CYCLONE® Seria RKM – purificatoare de aer pentru conducte pentru aerosoli pe bază de apă și volume înalte de extragere ....................................................112 X-CYCLONE® Seria RKMR – purificatoare de aer pentru conducte cu tehnologie de pulverizare REVEX® pentru volume înalte de extragere ..................................116 4 © Toate drepturile rezervate

Cuprins X-CYCLONE® Seria RKE – purificatoare de aer pentru conducte pentru aerosoli pe bază de ulei .................................................................................................120 X-CYCLONE® Seria RKUV – purificatoare de aer pentru conducte pentru reducerea poluării cu mirosuri organice şi sintetice .....................................................124 X-CYCLONE® Seria RKGN – purificatoare de aer pentru conducte pentru reducerea poluării cu mirosuri organice .......................................................................128 Sisteme de captare X-CYCLONE® Purificatoare de aer potrivite pentru instalarea deasupra sistemelor de producţie ...........................................132 X-CYCLONE® Seria EVN – hotă de captare cu sistem cu inducţie de aer REVEN® ...........................................................................................134 X-CYCLONE® Seria EVNR – hotă de captare cu sistem cu inducţie de aer REVEN® şi sistem de pulverizare REVEX® .......................................146 X-CYCLONE® Seria EJET – hotă de captare cu sistem cu inducţie de aer REVEN® şi sursă de alimentare cu aer integrată ............................158 X-CYCLONE® Seria EQA – hotă de captare cu sursă de alimentare cu aer integrată ......................................................................................170 X-CYCLONE® Seria EVSR – hotă de captare cu sistem de curăţare a aerului X-CYCLONE® şi sistem de pulverizare REVEX® ............................182 X-CYCLONE® Seria EVS – hotă de captare cu sistem de curăţare a aerului X-CYCLONE® şi sistem de pulverizare REVEX® ............................194 X-CYCLONE® Seria EAS – hotă de captare compactă şi ieftină cu sistem de curăţare a aerului X-CYCLONE® ................................................................................206 X-CYCLONE® Seria E1S – modul de captare cu o singură latură cu sistem de curăţare a aerului X-CYCLONE® ...............................................................................212 X-CYCLONE® Seria E2S – modul de captare cu două laturi cu sistem de curăţare a aerului X-CYCLONE® ...............................................................................216 X-CYCLONE® Seria EGJ – hotă de captare autonomă cu sistem de inducţie a aerului REVEN® ........................................................................................220 X-CYCLONE® Seria EGS – hotă de captare autonomă cu sistem de curăţare a aerului X-CYCLONE® ...............................................................................224 X-CYCLONE® Seria EGU – hotă de recirculare cu sistem de curăţare a aerului X-CYCLONE® pentru reducerea poluării cu mirosuri organice ...228 REVEN® Seria RSC – senzor care economiseşte energia pentru hote de captare şi extractoare montate pe tavan ...........................................................232 REVEN® Seria PROTECT – sistem de stingere a incendiilor pentru hote de captare şi extractoare montate pe tavan ...........................................................236 X-CYCLONE® Seria UV – Sistem UV pentru tratarea aerului evacuat de la hotele de captare şi extractoarele montate pe tavan .....240 REVEN® Seria ECOJET – orificiu de evacuare a aerului cu viteză joasă pentru controlul gestionării aerului la exploatarea hotelor de captare ......................................244 Extractoare de tavan X-CYCLONE® Purificatoare de aer potrivite pentru instalaţii în întreaga încăpere .............248 X-CYCLONE® Seria DVN – extractor montat pe tavan cu sistem de inducţie de aer REVEN® ......250 X-CYCLONE® Seria DR – extractor montat pe tavan cu sistem de pulverizare REVEX® ................256 X-CYCLONE® Seria DLD – extractor montat pe tavan cu sistem de curăţarea a aerului X-CYCLONE® ...260 X-CYCLONE® Seria DGH – extractor montat pe tavan cu sistem de curăţarea a aerului X-CYCLONE® fără iluminare .....................................................264 REVEN® Seriile DFD şi DSD – tavan casetat de oprire a incendiilor şi absorbant de sunet ..........268 X-CYCLONE® Seria DAK şi REVEN® Seria DQA – filtru pentru cutia de evacuare a aerului şi orificiu de evacuare a aerului cu viteză joasă ...........................................................................272 © Toate drepturile rezervate 5

 • Seite 1 und 2: Purificatoare de aer pentru industr
 • Seite 3: Purificatoarele noastre de aer gara
 • Seite 7 und 8: Sven Rentschler, Director General E
 • Seite 9 und 10: Rentschler REVEN Istoria Rentschler
 • Seite 11 und 12: Rentschler REVEN Gamă de produse R
 • Seite 13 und 14: Rentschler REVEN Distribuţie Fabri
 • Seite 15 und 16: Rentschler REVEN © Toate drepturil
 • Seite 17 und 18: Rentschler REVEN © Toate drepturil
 • Seite 19 und 20: Spun doar: Pure competence in air.
 • Seite 21 und 22: Si o spun din nou: Pure competence
 • Seite 23 und 24: Tehnologiile X CYCLONE®, REVEN®
 • Seite 25 und 26: Tehnologii X-CYCLONE® - piesa chei
 • Seite 27 und 28: Tehnologii © Toate drepturile reze
 • Seite 29 und 30: Tehnologii Praful fin este separat
 • Seite 31 und 32: Tehnologii Acesta este motivul pent
 • Seite 33 und 34: Tehnologii Tehnologie pentru contro
 • Seite 35 und 36: Tehnologii Limitele de expunere la
 • Seite 37 und 38: Tehnologii X-CYCLONE® în conformi
 • Seite 39 und 40: Tehnologii liber. Din 2005, în în
 • Seite 41 und 42: Tehnologii Separatoarele de vapori
 • Seite 43 und 44: 43
 • Seite 45 und 46: 45
 • Seite 47 und 48: X-CYCLONE® Seria C Sisteme compact
 • Seite 49 und 50: 49
 • Seite 51 und 52: X-CYCLONE® Seria CR Sisteme compac
 • Seite 53 und 54: 53
 • Seite 55 und 56:

  X-CYCLONE® Seria CE Sisteme compac

 • Seite 57 und 58:

  57

 • Seite 59 und 60:

  X-CYCLONE® Seria RJ Sisteme compac

 • Seite 61 und 62:

  aer cUrat DatOritĂ DeSiGnULUi SOFi

 • Seite 63 und 64:

  SARA® Seria UEC 1000 Sisteme compa

 • Seite 65 und 66:

  65

 • Seite 67 und 68:

  X-CYCLONE® Seria RJD Sisteme compa

 • Seite 69 und 70:

  69

 • Seite 71 und 72:

  REVEN® Seria T Sisteme compacte AC

 • Seite 73 und 74:

  73

 • Seite 75 und 76:

  l REVEN® Seria UCOH2 Sisteme compa

 • Seite 77 und 78:

  77

 • Seite 79 und 80:

  REVEN® Seria Pipe Sisteme compacte

 • Seite 81 und 82:

  81

 • Seite 83 und 84:

  BENEFICIILE DISPOZITIVELOR DE EXTRA

 • Seite 85 und 86:

  X-CYCLONE® Seria WM Filtre pentru

 • Seite 87 und 88:

  BENEFICIILE PURIFICATORULUI DE AER

 • Seite 89 und 90:

  X-CYCLONE® Seria MO Filtre pentru

 • Seite 91 und 92:

  BENEFICIILE PURIFICATOARELOR X-CYCL

 • Seite 93 und 94:

  X-CYCLONE® Seria LM Filtre pentru

 • Seite 95 und 96:

  95

 • Seite 97 und 98:

  97

 • Seite 99 und 100:

  X-CYCLONE® Seria RKV1 Sisteme de m

 • Seite 101 und 102:

  101

 • Seite 103 und 104:

  X-CYCLONE® Seria RKV2 Sisteme de m

 • Seite 105 und 106:

  105

 • Seite 107 und 108:

  X-CYCLONE® Seria RK2 Sisteme de mo

 • Seite 109 und 110:

  109

 • Seite 111 und 112:

  X-CYCLONE® Seria RK2R Sisteme de m

 • Seite 113 und 114:

  113

 • Seite 115 und 116:

  X-CYCLONE® Seria RKM Sisteme de mo

 • Seite 117 und 118:

  117

 • Seite 119 und 120:

  X-CYCLONE® Seria RKMR Sisteme de m

 • Seite 121 und 122:

  121

 • Seite 123 und 124:

  X-CYCLONE® Seria RKE Sisteme de mo

 • Seite 125 und 126:

  125

 • Seite 127 und 128:

  X-CYCLONE® Seria RKUV Sisteme de m

 • Seite 129 und 130:

  129

 • Seite 131 und 132:

  X-CYCLONE® Seria RKGN Sisteme de m

 • Seite 133 und 134:

  133

 • Seite 135 und 136:

  Disponibil şi cu sistemul eficient

 • Seite 137 und 138:

  X-CYCLONE® Seria EVN-W Sisteme de

 • Seite 139 und 140:

  X-CYCLONE® Seria EVN-W Sisteme de

 • Seite 141 und 142:

  Disponibil şi cu sistemul eficient

 • Seite 143 und 144:

  X-CYCLONE® Seria EVN-M Sisteme de

 • Seite 145 und 146:

  X-CYCLONE® Seria EVN-M Sisteme de

 • Seite 147 und 148:

  Disponibil şi cu sistemul eficient

 • Seite 149 und 150:

  X-CYCLONE® Seria EVNR-W Sisteme de

 • Seite 151 und 152:

  X-CYCLONE® Seria EVNR-W Sisteme de

 • Seite 153 und 154:

  Disponibil şi cu sistemul eficient

 • Seite 155 und 156:

  X-CYCLONE® Seria EVNR-M Sisteme de

 • Seite 157 und 158:

  X-CYCLONE® Seria EVNR-M Sisteme de

 • Seite 159 und 160:

  159

 • Seite 161 und 162:

  X-CYCLONE® Seria EJET-W Sisteme de

 • Seite 163 und 164:

  X-CYCLONE® Seria EJET-W Sisteme de

 • Seite 165 und 166:

  165

 • Seite 167 und 168:

  X-CYCLONE® Seria EJET-M Sisteme de

 • Seite 169 und 170:

  X-CYCLONE® Seria EJET-M Sisteme de

 • Seite 171 und 172:

  171

 • Seite 173 und 174:

  X-CYCLONE® Seria EQA-W Sisteme de

 • Seite 175 und 176:

  X-CYCLONE® Seria EQA-W Sisteme de

 • Seite 177 und 178:

  177

 • Seite 179 und 180:

  X-CYCLONE® Seria EQA-M Sisteme de

 • Seite 181 und 182:

  X-CYCLONE® Seria EQA-M Sisteme de

 • Seite 183 und 184:

  183

 • Seite 185 und 186:

  X-CYCLONE® Seria EVSR-W Sisteme de

 • Seite 187 und 188:

  X-CYCLONE® Seria EVSR-W Sisteme de

 • Seite 189 und 190:

  189

 • Seite 191 und 192:

  X-CYCLONE® Seria EVSR-M Sisteme de

 • Seite 193 und 194:

  X-CYCLONE® Seria EVSR-M Sisteme de

 • Seite 195 und 196:

  195

 • Seite 197 und 198:

  X-CYCLONE® Seria EVS-W Sisteme de

 • Seite 199 und 200:

  X-CYCLONE® Seria EVS-W Sisteme de

 • Seite 201 und 202:

  201

 • Seite 203 und 204:

  X-CYCLONE® Seria EVS-M Sisteme de

 • Seite 205 und 206:

  X-CYCLONE® Seria EVS-M Sisteme de

 • Seite 207 und 208:

  207

 • Seite 209 und 210:

  X-CYCLONE® Seria EAS Sisteme de ca

 • Seite 211 und 212:

  X-CYCLONE® Seria EAS Sisteme de ca

 • Seite 213 und 214:

  213

 • Seite 215 und 216:

  X-CYCLONE® Seria E1S Sisteme de ca

 • Seite 217 und 218:

  217

 • Seite 219 und 220:

  X-CYCLONE® Seria E2S Sisteme de ca

 • Seite 221 und 222:

  Disponibil şi cu sistemul eficient

 • Seite 223 und 224:

  X-CYCLONE® Seria EGJ Sisteme de ca

 • Seite 225 und 226:

  225

 • Seite 227 und 228:

  X-CYCLONE® Seria EGS Sisteme de ca

 • Seite 229 und 230:

  229

 • Seite 231 und 232:

  X-CYCLONE® Seria EGU Sisteme de ca

 • Seite 233 und 234:

  233

 • Seite 235 und 236:

  REVEN® Seria RSC Sisteme de captar

 • Seite 237 und 238:

  237

 • Seite 239 und 240:

  REVEN® Seria PROTECT Sisteme de ca

 • Seite 241 und 242:

  241

 • Seite 243 und 244:

  X-CYCLONE® Seria UV Sisteme de cap

 • Seite 245 und 246:

  245

 • Seite 247 und 248:

  REVEN® Seria ECOJET Sisteme de cap

 • Seite 249 und 250:

  249

 • Seite 251 und 252:

  Disponibil şi cu sistemul eficient

 • Seite 253 und 254:

  REVEN® Seria DVN aer de alimentare

 • Seite 255 und 256:

  X-CYCLONE® Seria DVN aer evacuat E

 • Seite 257 und 258:

  257

 • Seite 259 und 260:

  X-CYCLONE® Seria DR aer evacuat Ex

 • Seite 261 und 262:

  261

 • Seite 263 und 264:

  X-CYCLONE® Seria DLD aer evacuat E

 • Seite 265 und 266:

  265

 • Seite 267 und 268:

  X-CYCLONE® Seria DGH aer evacuat E

 • Seite 269 und 270:

  269

 • Seite 271 und 272:

  REVEN® Seria DSD Extractoare de ta

 • Seite 273 und 274:

  273

 • Seite 275 und 276:

  X-CYCLONE® Seria DAK Extractoare d

 • Seite 277 und 278:

  REVEN® Seria DQA Extractoare de ta

 • Seite 279 und 280:

  Notițe © Toate drepturile rezerva

REVEN ePaper

Deutsch: REVEN Luftreiniger
English: REVEN Air Cleaners
French: REVEN Epurateurs d’air
Chinese: REVEN 空气净化器
Dutch: REVEN Luchtreinigers
Italian: REVEN Depuratori d'aria
Spanish: REVEN Purifi cadores de aire
Portuguese: REVEN Purifi cadores de ar
Japanese: REVEN エアクリーナー
Romanian: REVEN Purifi catoare de aer
Russian: REVEN Воздухоочистители
Hungarian: REVEN Légtisztítók
© Rentschler REVEN GmbH, Sersheim      Sitemap | Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutzerklärung